WIE WAS ER EERST P. OF P. ?

( Papoe of Piketty )
De eerste ken je ondertussen al, maar hoorde je al van de tweede ? Velen wel,
maar nog veel meer, niet.
Piketty is een Franse Economist, die een paar jaar geleden ophef maakte met zijn
boek over de nieuwe wereldorde op economisch vlak. Moderne, vooruitziende
politiekers ( en die zijn schaars ) zagen wel wat in zijn stellingen, opgebouwd rond
de ongelijkheid in rijkdom tussen de mensen.
Zijn boek heeft ook wel eens de naam :  Kapitaal in de 21-ste eeuw gekregen
( Das Capital Marxs ).
Heel kort door de bocht, gaat het over de on-evenwichten die ontstaan als
( r  > g ) , waarbij r  =  aan rendement op kapitaal, en g voor groei van de economie
staat.
Dus als r groter is dan g, ontstaan er on-evenwichten. En daar zitten we nu wel in.
Dan moeten er correcties komen. En hier verwijs ik naar onze stelling  nopens de
oprichting van  ( S.R. ) partij. Sociaal Radicaal.
Als je echt naar een evenwicht wil in de wereld, zal je rendement op kapitaal
wereldwijd beter moeten aanpakken. Wie is er nu de oudste ? Ik denk Papoe.
En wie is er de wijste ? Ik denk T.Piketty, maar beiden zijn niet vergelijkbaar, behalve
wat ideeën.