IK BEN EEN CRAPUUL .

Wat is een crapuul ? Dit is nu een moeilijk woord om te omschrijven. Maar eigenlijk
moet je dit voor niemand omschrijven. Iedereen begrijpt het woord op zichzelf. Een
crapuul is iets waar je geen energie wil insteken, geen tijd voor over hebt,  zelfs
geen menselijk respect. Je wil zeker niet geassocieerd worden met een crapuul.
Een crapuul steek je ver weg uit de maatschappij, liefst opgesloten in den bak,
want daar is  ‘t allemaal crapuul.
Crapuul zijn de verworpenen der aarde, die niets meer verdienen.
Waardelozen, nietsnutten, bandieten, slechteriken, criminelen.
Ja, eigenlijk is crimi-neel nog mooier dan crapuul, maar het is wel hetzelfde. En dan
is er het geloof die weet dat niemand crapuul is, maar wie is er tegenwoordig nog
gelovig ?
Ik had lang veen hoop in Minister Koen Geens, een C.D.& V-er,   Christen,
Democratisch en Volks,  wat wil je meer als goedgelovige…
Maar spijtig, ik ben maar een crapuul, en daar kan men geen tijd aan besteden.