EN WAT ALS DE KOERS GEDAAN IS ?

Oh my God, wat een probleem.. dan heb ik niets meer voor op facebook… Hoe
vullen we dagelijks onze rubrieken..
Wetenschap, technologie, filosofie.  Maar papa, zei ons Lisa, maak het allemaal
zo ingewikkeld nie. Mensen willen alleen leuke, maar vooral ook korte dingen
lezen.
Wie heeft er echt tijd om naar elkaar te luisteren, 200/300 berichten of meer per
dag, wie kan dat allemaal lezen… Dus ja, we gaan ook over tot  ” SNAP SHOTS “.
en onder de titel :   HOE GAAT HET MET CHARELKEN.
Daarin bespreken we alles over ons boeleken, zoals  : deze morgen had Charelken
een woordendiarree, Marc heeft naar hem geluisterd.