GRIJZE MASSA VOOR K. GEENS NIET GEWENST .

Neen, mr. Koen, we hebben het niet over jouw grijze massa, we weten dat U er een
hoop heeft, maar het gaat over onze grijze massa.
De 60 + in jail ! Jaren geleden zat het er al aan te komen, verschillende criminologen
maakten er hun scripties over. Alles is openbaar op het internet.. één conclusie kan
men alvast stellen : er is een aparte aanpak nodig voor deze groep mensen. .. maar
opnieuw geeft de Minister en zijn Directeurs niet thuis.
Terwijl men verwoede pogingen doet om al die jonge, viriele mannen, wat sport aan
te bieden ( om hen wat kalmer te houden ! ) werkt men ouderen zelfs tegen. We
hebben daar zelf voorbeelden van.
Andermaal : shame on you mr. Geens ! We zijn niet alleen een grijze massa, maar
we hebben ook een grijze massa.. maar dat is voor U quantite négligeable.
Weet U, mr. Koen, dank zij Uw systeem is mijn haar wel grijs, maar mijn hoofd niet
wijs, en zeg niet  Ich habe es nicht gewusst.