Wijziging in de wet sedert 1/1/16 

Bron:S-magazine, dec. 2016, pag. 30