Cipier aangevallen in nieuwe gevangenis in Beveren

De kathedraal wordt ze ook wel eens genoemd: de meest moderne penitentiaire instelling van Vlaanderen. Ook in kathedralen is niet alles wat geschiedt heilig. We hebben enkele dagen geleden al gemeld dat er een cipier in elkaar is geslagen door een gedetineerde bij wie de stoppen door sloegen. (In een ander artikel komen we hier zeker op terug en brengen meer details over het wat en waarom.) Een deel van de andere “chefs” (bewakers) en gedetineerden raakten in paniek door deze situatie. Eén chef sloot zelfs de metalen hekken tussen de trappen en de verdiepingen. Op deze manier konden de gevangenen hun cel niet bereiken. Iedereen werd vervolgens voor zes dagen gestraft. De straf bestond uit het afnemen van de “open deur momenten”. De momenten dat we uit onze cel naar de gemeenschappelijke ruimtes mogen, een praatje kunnen slaan met een andere gevangene,.. Kortom: de momenten waarop er enig menselijk contact mogelijk is. We kregen de straf omdat we ons gedroegen als ‘ramptoeristen’, ttz. de nieuwsgierigheid ging boven het verplicht naar de cel gaan als er code rood komt. Totaal gebrek van kennis van groepsdynamiek, en daarnaast het opruiende karakter van de in paniek verkerende bewakers. Zij stopten niet met roepen, wat de groep gevangenen alleen maar meer deed tegen pruttelen. Je zou voor minder… De meerderheid van de gevangenen was echter wel naar de eigen cel gegaan. Bij navraag bij de directie waarom zij die niets misdaan hebben toch gestraft werden, was het antwoord: “Dit is geen straf maar een maatregel.”.

Wordt vervolgd…

De redactie