Brieven uit de gevangenis (blog)

IK WORD GEDROGEERD IN DEN BAK !

Weinige van onze verhalen zijn fictie. Af en toe kruipen we even weg ‘in het hoofd van’, en proberen we fictie en realiteit te mengen. Maar de meeste van onze verhalen, vinden spijtig genoeg, hun oorsprong terug in de harde realiteit.

Ik had het geluk ooit wat opleiding te volgen als paramedicus. Eén van de stellingen die men me bijleerde was naast het curatieve (het genezen van de kwaal, door tussenkomst van medicatie,chirurgie etc…) steeds pogen preventief te werken, door de oorzaken van de ziekte weg te werken. Allereerst ga je direct helen, maar in vele gevallen, om echt resultaat te hebben,op definitieve genezing, of langdurige, is het ook belangrijk de oorzaken aan te pakken. Hiervoor is het heel belangrijk de totale mens te benaderen, men spreekt dan van de psycho-somathiek. Maar daar heeft men binnen de muren, geen kaas van gegeten. Ik kan u een bijzonder verhaal aanhalen van iemand die enorm te lijden heeft van stress, door het systeem van gevangenschap (geen rust/allerlei diffuus maar continu lawaai etc…) De persoon in kwestie ontwikkelde hoge bloeddrukken, en telkens wordt er als oplossing gegeven, meer drugs (medicatie),en dit terwijl proefondervindelijk bewezen is, dat het wegnemen van de stress de enige oplossing is. Er bestaan hiervoor, binnen het wettelijk kader,  mogelijkheden tot oplossingen, maar niemand durft zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Vraag is, waar breekt het vat ?, en ik  heb het niet over een biervat, maar een bloedvat !  DRUGS in den bak, ik dacht dat het verboden was .

Advertisements

IK BEN EEN MORAALRIDDER ….! IK HAAT DIE JOELENDE BENDE WILDEN

Het lijkt zeer hautain !, enerzijds te zeggen, ik ben een moraalridder, en anderzijds het woord ‘haat’ te gebruiken.  Maar graag een woordje uitleg.

In sociale omgang (de maatschappij) zijn er twee basisprincipes…Jou vrijheid gaat zover tot waar ze die van een ander beperkt. En alle handelingen die je doet, mogen geen schade veroorzaken bij anderen.  In dat principe heb ik het zeer moeilijk, en dit met mensen die van alles wegsmijten rondom hen, en dit vooral in de open ruimte (afval allerlei, sigarettenpeuken en dergelijke meer) Ik heb het ook zeer moeilijk met met hen die te pas en te onpas, lawaai maken, druk doen, door te roepen, gewoon altijd en overal lawaaierig en druk zijn.  Dit stoort me dermate in mijn normaal functioneren, dat ik er ziek van kom… Ja waarlijk  ik krijg er stress van .

Binnen de muren is dit een niet-gezien probleem, sterk geconcentreerd, maar overal aanwezig !! Soms heb ik zo dat gevoel, maar wat hebben jullie dan op school geleerd ? Want iedereen die hier zit is minstens 18-jaar,dus volwassen. Maar tussen onze tralies is het een lawaaierige bedoening, en één die altijd plaatsgrijpt. Ook hier is een belangrijke taak weggelegd voor de directie, maar die geven afwezig op eender welk moment. Niets opvoedkundig, alles in functie, laat ze maar henzelf zijn, zodat ze kalm blijven. Maar waar en wanneer mag ik mezelf zijn ?

 

Ben ik iemand ! ook als gedetineerde ??

Je kan het op zovele manieren bekijken. Door allerlei praktische omstandigheden gaan gedetineerden zich heel snel, mensonwaardig voelen. Het afnemen van alle vrijheden is er oorzaak van dat er een heel sterke mensontwaarding ontstaat, waardoor het individu heel snel elke richting verliest. Men voelt zich totaal waardeloos voor de buitenwereld (familie, werk,maatschappij, vrienden) Maar ook t o v zichzelf. Het in niets kunnen werken aan zelfbeschikking, werkt dermate frustrerend en destructief, dat velen hierdoor het totale realiteitsgevoel verliezen.

Het zou voor elke psycholoog binnen het penitentiair beleid  duidelijk dienen te zijn, dat dit een heel zwak punt is, voor een beschaafde maatschappij, en dat hier prioritair wordt aan gewerkt.

Niets is minder waar ! Schuchtere pogingen, spelen zich af in de geest van brood en spelen. Hou hen zoet, zo lang ze afgeleid zijn, en daardoor de stress ietwat mindert. Op geen enkel moment wordt er ook maar aan gedacht de zelfredzaamheid te bewerkstelligen.

Integendeel, de zeldzame pogingen die er zijn, worden dikwijls gefnuikt door allerlei, gepaste en ongepaste vakbondsacties, waardoor deze pogingen het eerst worden afgeschaft.

Mr. De minister van justitie, u samen met uw administratie, u heeft geen visie, behalve ons allemaal veilig opsluiten, ten koste van wat ook, en dit terwijl één van de belangrijkste waarden, ethisch minstens, van een zichzelf, beschaafde maatschappij noemende, het principe is van ‘breng geen schade toe aan iemand anders’. Ieder humanist predikt dit. Gelovigen doen daar nog een schepje bovenop. Binnen de muren worden we hier niets van gewaar.. ZIJN WE DAN NOG WEL IEMAND ?  Sam Harris, groot modern Amerikaans filosoof, schreef het als volgt, hij die schade toebrengt aan anderen, heeft daartoe geen enkel recht, ook niet als overheid.

WANNEER STOPT MIETJESCULTUUR IN GEVANGENISSEN ?

Doe eens normaal jong ! Dat is de reactie die je voor 90% krijgt als je durft te beweren dat gedetineerden verwend worden op materieel vlak… binnen de muren slaan ze je er een blauw oog voor !

Rechters sturen 11 gevangenen naar huis omdat ze niet kunnen douchen of wandelen, door de staking !  OH HOE ERG ! Nooit gehoord van u te wassen aan de lavabo ? Toen ik in 50 geboren werd, waren er geen douches. Nooit gehoord van turnoefeningen op cel, en de ramen open zetten. Neen ze liggen liever lui in bed, met de gordijnen toe. ZO IS HET ECHTE LEVEN IN DE BAK !!!

Een pampercultuur. Ja de vakbonden gaan die cultuur van luiheid dan nog bewieroken. ‘Mensonwaardig’ noemen ze dit. Neen mensen het draait niet om meer (1001 mogelijkheden)kantine producten, om meer verwennerij ! Dat hebben ze echt niet nodig ! En juist dit speelt de media uit in haar berichtgeving.. Oh die sukkelaars!! Welnu zo zal er nooit een mentaliteitsverandering komen bij de bevolking. De mensen gunnen hen geen verwennerij, ‘GEEN HOTEL’, en ik ook niet, minstens niet op materieel vlak. Niet meer snoep, maar bejegening, warmte, correcte en strikte behandeling, is de oplossing. Harde training, een positieve flow aankweken, warmte geven, klaar staan om hen dag en nacht mentaal op te vangen. Hun mens-ontwaarding tegengaan, hun zelfbeschikkingsrecht maximaal organiseren. Dat allemaal zijn de echte pijnpunten. Daarmee kan je bij de publieke opinie scoren. Want deze problemen oplossen (aanpakken) draagt er zorg voor dat je herval, radicalisatie, slechter worden (groot bandiet worden) veel gaat minderen. En dat wil de bevolking wel… dat een van de doelen, die nu niet gerealiseerd wordt, wel degelijk beter resultaat geeft.  Straffen moet minstens heropvoeden, en herstellen.. Dan pas zal Jan modaal meer geld willen investeren in een goed detentiebeleid.

Gaan we terug naar de tijd van de Romeinse krijgers, waarop zo vele gedetineerden fier zijn. Neen maar we moeten wel terug naar een verantwoorde manier van zorgaanpak, en dat doen we nu helemaal niet.

De discussie van de stakingen is niet de discussie van een goed detentiebeleid, neen mensen van de vakbond, blijf hier van af. Wij steunen uw staking, omwille van het stakingsrecht, maar blijf ons niet gebruiken, nopens ons leven, om de publieke opinie achter uw kar te spannen.. Dit lukt niet, alvast niet bij mij.

En wat heeft ‘Je suis Charlie’ hier dan mee te maken. Welnu, net als de uitdrukking, Je suis Charlie, wil zeggen, ik sta achter mijn volle vrijheid als creatieveling, en ja dus ik kan en mag dus ook spotten met geloof, durf ik ook te spotten met al mijn collega’s gedetineerden, die zichzelf verheffen tot slachtoffers van bepampering, of gebrek eraan ! Oh wee ! DE DUTSEN !  Het is niet daarom dat het draait ! Het gaat veel dieper, en dat wordt amper beseft !!!

 

ZWANEN BETER AF DAN GEDETINEERDEN G E E N GELD VOOR DIEETVOEDING VOOR DIABETICI

Het was ramadan bij ons in de nieuwe wandeling, en ja hoor er werd goed gezorgd voor de heren die het nodig hadden.  Halal, en na zonsondergang  Ik ben diabeet, type 2, maar door ongezonde voeding, kreeg ik mijn bloedsuikerspiegel, ondanks medicatie, niet meer onder de 200, dat is de helft teveel.. Ik naar de dokter van wacht, met de vraag ‘aangepast diabetes dieet te mogen krijgen’  Niet langer suikerbroodjes, rijst, pasta, enz. kortom producten ‘te gezond’ Een normale aangepaste voeding voor diabetici.

NO WAY, was het antwoord van de dienstdoende geneesheer, te duur volgens de directeur, niet haalbaar binnen het budget…

Ik zag diezelfde avond in de nieuwsberichtgeving, zwanen, de witte van Brugge, die met zorg werden gevangen voor wat vervuiling in de  reien van Brugge,  het kan verkeren riep BREDERO !

Mr Geens, klopt dit nog altijd ?  Het is me wel zo effectief verteld ? Is er geen geld voor gezondheid en algemene zorg voor uw gedetineerden ?

Ik wend me even tot Mevr. Van De Vijver, die wel een woordje uitleg zal geven, aan de media .. Mr. Sempot, omschreef het in De Standaard, je weet wel die goede krant, als volgt, ‘grove leugens’ .

NO WAY is mijn stelling ECHT AAN HET GEBEUREN

M E E R B A K M I N D E R B A K A N D E R S B A K

Het zijn grote psychologen die de waarheid kunnen voorspellen en ze zijn zeldzaam als witte merels.

Maar dit is wat we met z’n allen verlangen van deze beroepsmensen binnen justitie. Alle gedetineerden door dezelfde molen van het gerecht, dat dan zogezegd de wijsheid in pacht heeft, dixit Gwendolien Rutten. Niet meer een goed geoliede administratieve machine (PSD), en ja die af en toe eens een steek laten vallen, omdat exact voorspellen van teveel factoren afhankelijk is.  Maar een  r e c h t e r , die dixit Rutten, onafhankelijk kan oordelen.  Welk is mijn garantie van die onafhankelijkheid, van die mens die ook maar rechter is, en het juiste oordeel zal vellen. Het huidige SURB (straf uitvoeringsrechtbank) laat zelfs geen beroepsprocedure mogelijk (tweede mening)en iedere procedure wordt door dezelfde persoon (rechter) beoordeelt, en wat als deze u niet afkan ? Ja Mevr. Rutten, het bestaat, ook hier, in uw mooie ivoren toren.  Hoe fair is dergelijke vorm van behandeling…natuurlijk is het beter tien man te lang in de cel, dan één te vroeg buiten.  Maar het systeem zoals nu klopt helemaal niet, want er wordt zo wie zo helemaal niets gedaan, met de gevangene tijdens zijn verblijf, minstens niets fundamenteels, ja bezigheidstherapie.. bijna zo als in een oud man huis, een schande.  De gedetineerde komt slechter buiten dan hij binnenging, daar hij volledig op zichzelf wordt aangewezen. Hoelang en hoeveel hij ook zijn tijd er doorbrengt. De wijze zoals heden ten dage, is totaal onvoldoende, om terug een goed mens te maken, zelfs al doe je voor jezelf zware inspanningen. Rond geen enkele instelling als de gevangenis worden zoveel studies gemaakt, geen enkele instelling als de gevangenis laat zoveel studies naast zich neerliggen.

OPNIEUW POLITIEK GEKIBBEL OVER HET HOOFD VAN DE GEVANGENEN

De zevende dag, het groot debat gaat alleen over de 243 geradicaliseerde moslims ! WAT MET DE 10.000 ANDEREN ? OOK IEMANDS KIND VADER ECHTGENOOT ??? EEN TOEKOMSTIG LID VAN DE MAATSCHAPPIJ

 

De politiek spint garen over de miserie van slachtoffers, en ja ook over de daders.

De media waren er de afgelopen dagen overvol van, de dood van de Antwerpse verpleegster, het 41  ongeval van een west-vlaamse autobestuurder-killer, en ja last but not least LUIK !

En telkens weer waren er grote statements, van de politiek, en een groot deel van de maatschappij (zie o a sociale media)  OP DE BRANDSTAPEL ER MEE !!

Dit lijkt heel kort door de bocht, maar het is de essentie van het geheel. Meer en strenger straffen. Maar alle studies bewijzen het omgekeerde. Het is maar door de hand uit te steken, dat we mensen anders kunnen maken (veranderen) en nooit door hen te tergen, hoe erg ook het delict !  Een zorgzame, controlerende hand, en ja dit is een menselijke, kostelijke, maar duurzame weg. Natuurlijk is de sprong niet zomaar gemaakt. Maar wat als alle, criminologen, rechters, advocaten psychologen, deze knop zouden op elkaar afstemmen, en we misschien wat meer haar op de tanden zouden hebben. Een minister die gaat voor een totaalproject van zorg en begeleiding. De tijd is rijp, er ontbreekt alleen  ‘de ontstopper van de fles’  Wordt het KOEN GEENS 2.0 ? Of wachten we op een Ignaas De Visch ? ethisch filosoof.  In ieder geval mijn geduld is op

 

 

HET LAATSTE NIEUWS PERSPRIJS VAN DE WEEK

Ik volgde met bijzondere aandacht de verslaggeving in de media rond de aanslag in Luik. En persoonlijk trof me deze van Het Laatste nieuws het meest. Niet alleen verslaggeving, maar vooral ook, en niet onbelangrijk duiding. Het Laatste Nieuws ging op zoek naar het nut, de twijfels, de vragen achter penitentiair verlof in zijn brede context. Eén opmerking, in het artikel “Criminelen op verlof: zinvol of gevaarlijk ?” worden drie ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten, een criminoloog, een directeur en een cipier.. weet je beste krant, er is ook een vierde partij, de ‘praktijkdeskundige bij uitstek, de crimineel . Waarom wordt er steeds zoveel ‘over ons hoofd heen gesproken , en waarom komen wijzelf niet aan het woord ? Ook wij hebben zowaar een mening, hoe het beter kan voor onszelf,  en ja waar, ook voor de maatschappij, wat blijkbaar in de ogen van velen, contradictorisch lijkt !

Ik wil even terug komen op de uitspraken door de directeur.. Mevr.VD Vijver, is haar naam, nu persverantwoordelijke, en in een vorig leven nog directeur gevangenis Beveren… Weet je dat Mevr. VD Vijver weigerde de hand te schudden van gedetineerden, ok: smetvrees of quantité  negligable, je kan er lang over discussiëren, maar welk gevoel geeft dit je als ‘mens’, want ja, ook  wij zijn mensen ! Laat juist deze menselijke erkenning een van de hoofdthema’s zijn in de psychologie, om menswaardig om te gaan, en laat menswaardigheid iets zijn dat we allemaal broodnodig hebben.

De cipier, uit zijn bezorgdheid over hoe sommigen ‘stoned’ binnenkomen ? En dat er veel strenger zou dienen opgetreden. Neen mr. de cipier, met al je jaren ervaring heb je niet begrepen dat ‘strenger’ niet de oplossing is. Zorgzaam en positief motiverend is de enige uitweg, en dat vraagt zorgpersoneel, en sorry het verwijt gaat niet naar jou persoonlijk, maar naar uw bazen, ze weten dit, net als ik ook. Zorgmensen (opvoeders ,sociale werkers) zijn de cipiers van de toekomst.  Bij mij zit het zwart van de wiet rond mij, soms erger ik me blauw eraan, omdat het aanleiding geeft tot allerlei wantoestanden, echte vechtpartijen soms… En weet je hoe men het aanpakt, repressief.. Op z’n T. Frankens, wel nog nooit heeft repressie geholpen (tijdelijk wel) Er zijn andere methoden , maar die vragen een continue inspanning van begeleiding,  rapportering, opvolging, bijsturing, en dat is dan weer werk voor opvoeders.

De criminoloog, lijkt dan eerder wel de bal juist te slaan.. maar deze mensen staan dikwijls alleen te praten in de wind, en er zijn er ook van soorten, ik zou bijna durven stellen, zoveel criminologen, zoveel meningen, maar er is ook een groot kamp om strenger te straffen, in de plaats van  anders..

Kortom heel veel stof tot nadenken, maar laat ons vooral hopen, dat er ditmaal echt verandering mag komen, ten positieve, het heeft te lang geduurd. Het Laatste Nieuws, bracht het ditmaal zeer gefundeerd en niet  sensationeel, en daarom verdienen ze de prijs.

Laat het ons aub warm houden, en zo vermijden dat er nog onzinnige slachtoffers dienen te vallen.. Elk onzinnig slachtoffer dragen we mee, de verantwoordelijkheid voor, als maatschappij, door nog steeds niet correct toe te passen wat we allemaal al zo lang weten. STRENGER STRAFFEN IS UIT DEN BOZE    ANDERS STRAFFEN IS DE LEUZE    HET IS AAN ONS DE KEUZE

KOEN GEENS KIEST VOOR POSTJE NIET VOOR EEN CHRISTENDEMOCRATISCHE HOUDING

EEN SIMPELE SOLDAAT SCHRIJFT HET AL VIER JAAR EN LANGER: MR.GEENS WE HEBBEN MEER ZORG NODIG  MR GEENS HEEFT ZELFS HET LEF NIET TE ANTWOORDEN  WANT HET GAAT OM EEN GEDETINEERDE     EEN WAARDELOOS PERSOON zou ik durven te stellen, want zo is het dat men je behandelt !!!!

Nu komt mr.Geens tot het besluit dat hij zijn werf ‘uitvoering individueel detentieplan’ in gang moet steken.. alleen er is nog geen geld voor, laat ons maar zeggen, het zoveelste ongeluk zal eerst dienen te gebeuren, alvorens er opnieuw iets zal veranderen ten gronde. Mr. Geens, wij blijven u persoonlijk verantwoordelijk vinden voor de drie doden van Luik, maar ook voor de zovele moorden waar mensen na 40 delicten (verkeer bvb) nog steeds jonge kinderen, en anderen, van de kant maaien. Neen uw medelijden na het gebeuren, is verre van serieus… Ja, u hebt geen tijd van lijden, want u komt professioneel terzake, dat is uw taak als minister. Maar uw  taak blijft beperkt tot wat hoogstaande professorentaal…  U boekte als charmeur succes bij een schare aanhangers, maar u was oorzaak van een verdere verzuring in de maatschappij, door niet toe te passen, wat al 13 jaar in de wet staat.. Wel ja, uw collega’s in de regering staan misschien niet allemaal op dezelfde lijn, en dat maakt het knap moeilijk. WEET JE WAT EEN CHRISTEN DEMOCRAAT DAN DOET:  DIE STAPT OP, de eer aan Uzelf houden, en niet gaan voor je postje.. Van wie vrees jij? , als onbesproken professor, van Mevr. C Van Cauter ?  Zullen we eens haar mond snoeren, en spreken over de praktijken van haar echtgenoot, Mr. De advocaat. Het is een schande dat dergelijke mensen in het parlement zitten, het is verder een schande dat jij niet de eer aan jezelf houdt, wat verwacht wordt van een Christen democraat, maar goed schijnheiligheid is al langer de boodschap van wat ooit ‘ons partij’ was.

 

KOEN GEENS PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR DRIE DODEN LUIK

Juridisch zal onze minister wel gelijk hebben, neen alles is ‘wettelijk’ mooi toegedekt. Geen verwijten. Maar hoe ben je als mens wanneer  je schuil gaat achter deze slogan. Volgens de krant het Laatste nieuws van vandaag zaten verschillende hiaten in het parcours van bewuste dader.. Maar telkenmale, en dit niet alleen in dit geval, maar in alle gevallen wordt amper iets gedaan met de gedetineerden. De media, de politiek, ze stellen vast wat er gebeurd, ze roepen om het meest, maar ze doen niet wat ze moeten doen. Ja vlug wat noodmaatregelen, onder het motto, nog meer put, dus nog meer haat… Maar geen structurele oplossingen. Universiteiten brengen allerlei studies, een gezond mens met praktijkervaring weet wel de klepel hangen, en vele PSD-ers (psychologen van justitie) weten wel wat anders moet… MAAR ER KOMT MAAR GEEN BUDGET  Ja Koen Geens je kan niet naast je verpletterende verantwoordelijkheid kijken als mens, je kan het je als mens ethisch niet langer meer veroorloven, niet te reageren. Het is amper van dit weekend geleden dat we onder ‘ik kom in opstand’ een titel schreven over een man met 41 veroordelingen in W Vlaanderen, en waar de familie boos (en terecht) met het hoofd schudde, voor al dat leed dat veroorzaakt werd. Opnieuw is onnodig leed gebeurd !!!ditmaal in Luik.

En ik noem paard en kar, ja de minister is verantwoordelijk.

Weet je, ik kamp met zware mentale stress, ik zag de ‘psychiater in drie jaar tijd, drie maal drie minuten, waarvan de dr. telkens één min. spendeerde aan het zeggen van Mr. De Munck, ik heb maar drie minuten, heb je pillen nodig, kan ik u daarmee helpen…

Meer tijd, meer zorg is er niet in den bak. Neen niet meer bak, maar meer zorg is er nodig, en daarvoor meer geld, of efficiënter geld)

Ik walg van die valse profeten, zoals Mevr.  Carina Van Cauter van open VLD, die alleen nog maar meer ‘put’ willen organiseren, ik hoop dat ze het ook voor haar eigen familie voorziet, want ze zijn ook niet vies van een zwartje te doen, en dan maar roepen in het parlement.  Schame on you !!! (hoe is dat spreekwoord, van in eigen boezem te kijken).

Neen ik praat de daad helemaal niet goed, dit is over erg. Maar nog erger is dat onze wijze van handelen (met name niet reageren, of verkeerd reageren) het alleen nog maar erger maakt. GEVANGENEN   WIE OOK   VERDIENEN NIET MEER STRAF    MAAR ANDERE STRAF     EEN STRAFFE AANPAK VAN STERK GEINDIVIDUALISEERDE ZORG EN BEGELEIDING    EN ALLEEN DAT IS GOED VOOR DE MAATSCHAPPIJ ZELF  OM DEZE EN GENE ZAKEN MAXIMAAL TE VOORKOMEN

OF KIEZEN WE VOOR HET RADICALE:  ALLEMAAL DE KOP AF    IS DEZE KEUZE VOOR BESCHAAFDE MENSEN DE KEUZE!!!

 

NEEN NEEN NEEN         ZORG    ZORG    ZORG    EN MEER ZORG

DAT ALLEEN IS DE OPLOSSING

MARC DEN DODO